Strona główna / Interpretacje / Aktualności / Nagroda Publiczności. Regulamin głosowania
Nagroda Publiczności. Regulamin głosowania
19/11/2022

Tradycją jest, że w trakcie Festiwalu INTERPRETACJE nagrodę dla reżysera spektaklu konkursowego o Laur Konrada – prócz grona jurorów – przyznaje także publiczność. W tym roku jej sponsorem jest Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem nagrody i formułą głosowania.

 

Regulamin
nagrody Prezydenta Miasta Katowice
w konkursie publiczności
na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” 2022

§ 1
Organizatorem konkursu publiczności, zwanego dalej „konkursem” jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek – Biuro Organizacyjne XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”, odbywającego się w terminie od 21 do 27 listopada 2022 r. w Katowicach.

§ 2
Celem konkursu jest nagrodzenie reżysera wybranego przez publiczność za najlepszą reżyserię spektaklu, spośród 5 przedstawień teatralnych nominowanych do przeglądu festiwalowego i prezentowanych od 21 do 25 listopada 2022 r.

§ 3
Cały program Festiwalu oraz wszystkie informacje o spektaklach konkursowych znajdują się na stronie Festiwalu: http://festiwal-interpretacje.pl/.

§ 4
Nagroda Prezydenta Katowic ma charakter pieniężny o wartości 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto).

§ 5
Zasady konkursu:
Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem formularza google, do którego przekierowywać będzie wygenerowany kod QR, zamieszczony w miejscu odbywania się spektakli konkursowych.
Widz głosuje poprzez przesłanie odpowiedzi w formularzu, z zaznaczeniem oceny spektaklu w skali od 1 do 5.
Organizator monitoruje przebieg głosowania.
Głosowanie możliwe będzie do dnia 25 listopada 2022r. do godz. 23:59.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 26 listopada 2022 r. na gali wręczenia nagród.

§ 6
Ustala się następujące zasady przyznawania Nagrody:
Ocenie publiczności podlegają tylko spektakle teatralne, prezentowane
w ramach Konkursu na Festiwalu;
Głosować można tylko za pomocą formularza google;
Aby poprawnie zagłosować, należy ocenić spektakle w formularzu za pomocą wartości: 1 (bardzo słaby), 2 (słaby), 3 (średni), 4 (dobry), 5 (znakomity), a następnie przesłać odpowiedzi formularza.
W pobliżu sali, w której odbywa się spektakl, znajdować się będą kody QR, które przekierują do formularza;
Ocenę spektaklu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej – sumując wszystkie oceny przyznane spektaklowi i dzieląc je przez ilość oddanych
na niego głosów.
Ocena spektaklu jest zaokrąglana w górę, do drugiego miejsca po przecinku.
W przypadku, gdy kilka spektakli posiadać będzie jednakową średnią,
za wygrany uznaje się spektakl z większą ilością oddanych na niego głosów.
W przypadku, gdy kilka spektakli posiadać będzie jednakową średnią i ilość oddanych na nie głosów, o wygranej decyduje Organizator.

§ 7
W skład komisji nadzorującej przebieg konkursu wchodzą przedstawiciele:
Urzędu Miasta Katowice.
Biura Organizacyjnego Festiwalu.

§ 8
Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w Biurze Organizacyjnym.

Kategoria: Aktualności

Zobacz również: