Nagroda główna – Laur Konrada:

Laur Konrada – nagrodę otrzyma ten reżyser spektaklu prezentowanego w konkursie głównym, który otrzyma przynajmniej 3 głosy od pięcioosobowego jury. 

Każdy juror dysponuje nagrodą w wysokości 10 tys. zł.

Nagroda w konkursie spektakli telewizyjnych:

Reżysera najlepszego konkursowego spektaklu nagradza trzyosobowe jury. 

Nagroda wynosi 7 tys. zł. 

Nagroda w konkursie słuchowisk radiowych:

Reżysera najlepszego konkursowego słuchowiska nagradza trzyosobowe jury. 

Nagroda wynosi 7 tys. zł.

Nagroda Publiczności:

Nagroda dla spektaklu, na który w trakcie festiwalu głosuje publiczność. 

Nagroda wynosi 10 tys. zł. 

Jej fundatorem w roku 2022 jest Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice.