Nagroda główna
Laur Konrada:

Laur Konrada – nagrodę otrzyma ten reżyser spektaklu prezentowanego w konkursie głównym, który otrzyma przynajmniej 3 głosy od pięcioosobowego jury. 

Nagroda w konkursie
spektakli telewizyjnych:

Reżysera najlepszego konkursowego spektaklu nagradza trzyosobowe jury. 

Nagroda w konkursie
słuchowisk radiowych:

Reżysera najlepszego konkursowego słuchowiska nagradza trzyosobowe jury. 

Nagroda Publiczności:

Nagroda dla spektaklu, na który w trakcie festiwalu głosuje publiczność.