Nagrody

Interpretacje

Nagrody

Uwaga! Poniższy opis dotyczy XVIII edycji Festiwalu. Szczegółowy regulamin dotyczący zasad przyznawania nagród w 2018 roku opublikujemy wkrótce.

 

Nagroda główna – Laur Konrada

Do oceny spektakli konkursowych, zakwalifikowanych do Festiwalu, Dyrektor Artystyczny powołuje pięcioosobowe jury. Każdy juror będzie dysponować kwotą 11 000 złotych – stanowiącą 1/5 ogólnej puli nagród i przyzna ją według własnego uznania najlepszemu reżyserowi Festiwalu. Jurorzy ogłoszą swoje decyzje 13 listopada 2016 r. po ostatnim pokazie mistrzowskim uzasadniając je publicznie przed festiwalową widownią. Reżyser, który otrzyma nagrody od przynajmniej trzech jurorów, zostanie laureatem XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE i otrzyma statuetkę – „Laur Konrada” autorstwa wybitnego katowickiego rzeźbiarza – Zygmunta Brachmańskiego.

 

Nagroda Młodych Interpretacji

Nowość 18. edycji Festiwalu. Nagroda w wysokości 5000 zł przyznawana decyzją Jury, jednemu z czterech reżyserów, których spektakle zostaną pokazane w ramach sekcji “Młode Interpretacje”.

 

Nagroda publiczności

Każdy z reżyserów ma również możliwość wygrania dodatkowej nagrody finansowej w wysokości 10 tys. złotych. Jest to nagroda publiczności, którą funduje Samorząd Województwa Śląskiego. Zwycięski reżyser wyłaniany jest na podstawie oddanych głosów przez widzów obecnych na spektaklach konkursowych.

 

Nagroda dziennikarzy

Nagroda przyznawana przez środowisko dziennikarzy pracujących przy obsłudze medialnej Festiwalu.