Dyrektor festiwalu: Piotr Zaczkowski

Zespół festiwalu INTERPRETACJE:
Koordynator organizacyjny: Dariusz Wiktorowicz
Kurator wydawnictw: Waldemar Szymczyk
Redaktorka strony internetowej i social mediów: Marta Odziomek
Producent materiałów video: Maciej Przybylski
Komisja kwalifikująca spektakle w konkursie o Laur Konrada i spektakle mistrzowskie:
Dorota Buchwald, Michał Centkowski, Katarzyna Niedurny
Kurator konkursu spektakli telewizyjnych: Wojciech Majcherek
Kurator konkursu  słuchowisk teatralnych: Janusz Kukuła