Strona główna / Interpretacje / Aktualności / Festiwal „Interpretacje” już w listopadzie
Festiwal „Interpretacje” już w listopadzie
Ingmar Villqist, dyrektor festiwalu "Interpretacje" / fot. Arkadiusz Ławrywianiec.
07/09/2018

Festiwal „Interpretacje” już w listopadzie. Przypominamy główne założenia jego odświeżonej formuły.

Ingmar Villqist, znakomity polski dramatopisarz, reżyser, wykładowca akademicki i historyk sztuki, rok temu objął stanowisko dyrektora artystycznego Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”. Pierwsza edycja festiwalu pod jego kierunkiem i w odświeżonej nieco formule odbędzie się między 12 a 18 listopada 2018 roku.

– Festiwal „Interpretacje” to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu kulturalnym Katowic. Na jego rangę pracowali wszyscy znakomici dyrektorzy artystyczni. Wierzę, że pod kierunkiem pana Ingmara Villqista marka festiwalu jeszcze bardziej się umocni – mówił podczas ubiegłorocznej konferencji poświęconej zmianom w organizacji festiwalu Marcin Krupa, prezydent Miasta Katowice.

Przypomnijmy – od momentu zakończenia w 2016 roku XVIII edycji „Interpretacji”, festiwal stał się wydarzeniem organizowanym w cyklu biennale, a więc co dwa lata.

– Zdecydowaliśmy się na ten krok licząc, że wpłynie on pozytywnie na program spektakli konkursowych. Selekcjonerzy festiwalu będą mieć teraz o wiele szerszy wybór, mogąc sięgać po spektakle prezentowane podczas aż dwóch sezonów w polskich teatrach – wyjaśniał to rozwiązanie Piotr Zaczkowski, dyrektor Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, organizatora festiwalu.

– Postanowiliśmy odejść od formuły przeglądu spektakli na rzecz prezentacji twórczości najmłodszego pokolenia reżyserów teatralnych, dla których Laur Konrada był zawsze, i mamy nadzieję, pozostanie wsparciem w realizacji kolejnych interesujących i ważnych dzieł. Współczesny świat, jego dynamika i nieporównywalna z poprzednimi dekadami złożoność, wymusza na nas obowiązek zwrócenia uwagi na to, w jaki sposób definiują ów świat młodzi reżyserzy teatralni. Należą bowiem do pokolenia wykształconego i uformowanego intelektualnie oraz emocjonalnie po gigantycznym przełomie, który dokonał się u progu XXI wieku – rewolucji informatycznej. Bazują na innej ikonografii, korzystają z nowej, ciekawej metodologii interpretacyjnej, wypracowują nowy, interesujący warsztat reżyserski i w odmienny sposób doświadczają przestrzeni słowa teatralnego, jakim zawsze była dramaturgia – mówi Ingmar Villqist, dyrektor artystyczny festiwalu.

Do najważniejszych zmian zaproponowanych przez Ingmara Villqista w formule festiwalu należą:

– Powrót do formuły „Interpretacji”, jako konkursu dla młodych reżyserów i promocji nowych, wschodzących postaci polskiej reżyserii teatralnej. Dlatego selekcjonerzy zapraszają do konkursu o Laur Konrada spektakle reżyserów, którzy debiutowali nie później niż 10 lat wcześniej. W konkursie głównym będzie pokazywanych 5 spektakli teatralnych młodych twórców. Oceniać je będzie – ja zwykle – grono 5 jurorów.

– Poszerzenie cyklu wydarzeń towarzyszących o prezentacje różnorodnych form twórczości, będących wynikiem pracy młodych reżyserów. Swoje miejsce na festiwalu będą miały spektakle Teatru Telewizji oraz rejestracje telewizyjne spektakli i słuchowiska Teatru Polskiego Radia. Ponadto, reżyserzy najlepszego słuchowiska radiowego i spektaklu Teatru TV otrzymają nagrody.

– Podczas festiwalu w paśmie imprez towarzyszących znajdzie się także przygotowany z okazji obchodzonej w 2018 roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości cykl słuchowisk dedykowanych najważniejszym postaciom związanym z tymi wydarzeniami pod hasłem „Polonia Restituta” (pod kuratelą Janusza Kukuły, dyrektora Teatru Polskiego Radia).

– Wprowadzenie do programu festiwalu etiud filmowych stworzonych przez studentów szkół filmowych (pod kuratelą reżyserów filmowych: Michała Rosy i Andrzeja Fidyka) jako cyklu towarzyszącego festiwalowi. W paśmie tym prezentowane będą filmy dokumentalne i fabularne.

– Przypomnienie i lepsze wyeksponowanie postaci patrona festiwalu – wybitego reżysera teatralnego, Konrada Swinarskiego.

– Zmianie nie ulegnie sposób przyznawania Lauru Konrada. Jak do tej pory grono jurorów, składające się z najwybitniejszych przedstawicieli środowiska teatralnego, przyznawać będzie tzw. mieszki. Reżyser, który otrzyma ich większość, zdobędzie Laur Konrada festiwalu „Interpretacje”.

– Podobnie jak w poprzednich edycjach festiwalu, otwierać i zamykać go będą spektakle mistrzowskie – dwa zaproszone tytuły wybitnych polskich  reżyserów.

– Festiwalowi towarzyszyła będzie również konferencja naukowa na temat szeroko pojmowanej, współczesnej reżyserii. Zaproszenie do jej udziału przyjęli naukowcy zgłębiający tę problematykę z uczelni wyższych z całej Polski.

– W programie XIX edycji festiwalu znajdzie się także kilka dodatkowych wydarzeń towarzyszących. Po spektaklach konkursowych odbywać się będą tradycyjne spotkania z ich reżyserami i zespołami aktorskimi.

Kategoria: Aktualności

Zobacz również: