Manifest nowej estetyki. O „Bziku tropikalnym” Grzegorza Jarzyny

Manifest nowej estetyki. O „Bziku tropikalnym” Grzegorza Jarzyny

Grzegorz Jarzyna, dziś jeden z najważniejszych reżyserów teatralnych w Polsce, debiutował w 1997 roku w Teatrze Rozmaitości w Warszawie spektaklem „Bzik tropikalny”, który powstał na podstawie dwóch dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza z 1920 roku. Jednym z nich jest „Mister Price”, powstały po udziale Witkacego w wyprawie Bronisława Malinowskiego do Australii i Nowej Gwinei, drugi to „Nowe Wyzwolenie”.