Zmiana nazwy Organizatora Festiwalu

Interpretacje

Zmiana nazwy Organizatora Festiwalu

Uprzejmie informujemy, iż na mocy uchwały nr XIX/363/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. dokonano z dniem 1 lutego 2016 r. połączenia Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” oraz Centrum Kultury Katowice, im. Krystyny Bochenek w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

Instytucja wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przekmo-pion-kolorz Prezydenta Miasta Katowic pod numerem RIK/K-ce/KMO-IK/16/16 (kopia w załączeniu). Instytucji nadany został nowy NIP 9542762461 i REGON 363634404.

Siedziba instytucji – Organizatora Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki reżyserskiej „Interpretacje” – nie uległa zmianie: 40-032 Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2.

Z dniem 1 lutego 2016 r., na mocy ww. uchwały, stroną wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartych umów staje się nowo powstała instytucja.