Janusz Opryński

Interpretacje

Janusz Opryński

Janusz Opryński, foto. Michał Jadczak

Janusz Opryński, foto. Michał Jadczak

Janusz Opryński

Reżyser teatralny zasłużony dla historii polskiego teatru alternatywnego, z wykształcenia polonista, zastępca dyrektora ds. Artystyczno-Programowych Centrum Kultury w Lublinie i kierownik Teatru Provisorium od początku jego istnienia. Debiutował w Provisorium w latach 70. spektaklem W połowie drogi na podstawie Ferdydurke Gombrowicza. Ponownie zrealizował ten tekst na scenie razem z Witoldem Mazurkiewiczem i Kompanią „Teatr” w 1998 roku. Spektakl miał swoją premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu „Konfrontacje Teatralne”, został okrzyknięty jednym z najważniejszych wydarzeń teatralnych lat 90., obsypany nagrodami i doczekał się licznych prezentacji w Europie i Stanach Zjednoczonych. Powstała także wersja telewizyjna, nagrodzona następnie na X Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji „Dwa Teatry – Sopot 2010”. W swojej pracy twórczej reżyser chętnie sięgał po teksty nie tylko Gombrowicza, ale i Dostojewskiego, Miłosza, Herlinga-Grudzińskiego i Rilkego. Po sukcesie Ferdydurke kolejnymi przedstawieniami tandemu Opryński-Mazurkiewicz były Sceny z życia Mitteleuropy według autorskiego scenariusza Opryńskiego opartego na Niepokojach wychowanka Toerlessa, a także Do piachu Różewicza, Trans-atlantyk Gombrowicza i Homo Polonicus na podstawie powieści Piwowarskiego. Bardzo ważnym przedstawieniem w dorobku Opryńskiego byli Bracia Karamazow Dostojewskiego – spektakl, na potrzeby którego prof. Cezary Wodziński na nowo przełożył rosyjski oryginał. W 2013 roku Teatr Provisorium zaprezentował Lód Dukaja, a najnowszą produkcją zespołu pod kierownictwem Opryńskiego jest sztuka Punkt zero: Łaskawe, obecna w konkursie tegorocznego festiwalu.

Janusz Opryński na INTERPRETACJACH – reżyser razem z Izabellą Cywińską, Zygmuntem Koniecznym, Justyną Łagowską i Ewą Skibińską zasiadał w jury XIV edycji INTERPRETACJI w 2012 roku, a jego spektakl Bracia Karamazow został zaprezentowany wówczas w sekcji mistrzowskiej.