Spotkanie z Romanem Pawłowskim już w niedzielę

Interpretacje

Spotkanie z Romanem Pawłowskim już w niedzielę

W niedzielę 8 listopada zapraszamy Państwa na spotkanie z Romanem Pawłowskim, jednym z selekcjonerów przedstawień konkursowych i pomysłodawcą nurtu Interpretacje.doc. W jakim celu? Promocji jego książki pt. “Bitwa o kulturę.# przyszłość”, która ukazała się na rynku zaledwie kilka dni temu.

Książka jest zbiorem rozmów z ludźmi kultury o przyszłości. Tak mówi o niej sam autor:

– “Horyzontem, który wyznacza nasze poszukiwania, jest rok 2045. Perspektywa stosunkowo bliska, jak na futurologię, a jednocześnie odległa, jeśli wziąć pod uwagę przyspieszenie technologiczne i tempo zmian cywilizacyjnych. Ustalając dystans czasowy na 30 lat, chciałem, aby prognozy i przewidywania obejmowały aktywne życie zawodowe moich rozmówców i rozmówczyń, abyśmy snując fantazje, starali się wyobrazić w nich siebie. […]

Pomieszczone w tej książce prognozy nie są po to, aby wywołać lęk przed # przyszłością, ale by uruchomić refleksję na temat możliwych scenariuszy dla Polski, Europy, świata. William Gibson, twórca gatunku cyberpunk, który m.in. opisał Internet na długo przed jego powstaniem, twierdził, że # przyszłość jest teraz, tylko nierówno rozłożona. Kultura może nam pomóc ją dostrzec, ale to od nas będzie zależało, co z tą wiedzą zrobimy”.

Roman Pawłowski jest publicystą, dramaturgiem, kuratorem teatralnym i zastępcą dyrektora artystycznego TR Warszawa. Zajmuje się problemami nowej dramaturgii i polityki kulturalnej, współpracuje z „Gazetą Wyborczą” i „Notatnikiem Teatralnym”. Prowadzi autorskie warsztaty z pisania krytycznego i teatru dokumentalnego. Twórca koncepcji Festiwalu SOPOT NON-FICTION, poświęconego teatrowi dokumentalnemu. Jako kurator przygotował trzy edycje międzynarodowego festiwalu teatralnego „Nowa Klasyka Europy” w Teatrze im. Jaracza w Łodzi. Zredagował i wydał dwie antologie polskich sztuk współczesnych „Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne” (2003) i „Made in Poland” (2006), które dały impuls do rozwoju nowej dramaturgii w Polsce. W latach 2008-2010 był współtwórcą i wykładowcą Szkoły Laboratorium Dramatu, a od 2013 roku prowadzi zajęcia w Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych w SWPS w Warszawie.

Rozmowa z autorem książki zaplanowana została na godz. 19 w Strefie Centralnej Centrum Kultury Katowice. ZAPRASZAMY!!!

Roman Pawłowski, fot. Anna Tomczyńska