Strona główna / Regulamin Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego

Regulamin 

nagrody Marszałka Województwa Śląskiego 

w konkursie publiczności 

na XX Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” 2020 

 1

Organizatorem konkursu publiczności, zwanego dalej „konkursem” jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek – Biuro Organizacyjne XX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”, odbywającego się w terminie od 21 do 28 listopada 2020 r. w Katowicach. 

2

Celem konkursu jest nagrodzenie reżysera żywego planu wybranego przez publiczność za najlepszą reżyserię spektaklu, spośród 5 przedstawień teatralnych nominowanych do przeglądu festiwalowego i prezentowanych od 23 do 27 listopada 2020 r. 

 3

Cały program Festiwalu oraz wszystkie spektakle konkursowe odbywają się w formie on-line i prezentowane są na stronie Festiwalu: festiwal-interpretacje.pl/festiwal-online

4

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego ma charakter pieniężny o wartości 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto). 

5

Zasady konkursu: 

  1. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej.  
  1. Widz głosuje jednorazowo poprzez wysłanie maila na określony adres mailowy, z zaznaczeniem wybranego spektaklu. 
  1. Organizator monitoruje przebieg głosowania. 
  1. Podliczenie głosów (maili) nastąpi po ostatnim spektaklu konkursowym. 
  1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 28 listopada 2020  r. na gali wręczenia nagród. 

 6

W skład komisji nadzorującej przebieg konkursu wchodzą przedstawiciele: 

  1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
  1. Urzędu Miasta Katowice. 
  1. Biura Organizacyjnego Festiwalu. 

 7

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w Biurze Organizacyjnym.