Reaktor

Interpretacje

Reaktor

cover_photo

REAKTOR KATOWICE (wrzesień – listopad 2016 r.) – projekt towarzyszący XVIII Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE.

REAKTOR KATOWICE to projekt społeczno-artystyczny, który od 2014 r. towarzyszy Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. To cykliczne spektakle, koncerty, warsztaty, spotkania i inne działania zlokalizowane w różnych dzielnicach Katowic. Fundacja FOMA, inicjator przedsięwzięcia, koncentruje się na procesie budowania relacji, szczególnie poprzez działanie w lokalnych społecznościach.

Projekt REAKTOR KATOWICE jest odpowiedzią na szczególną sytuację współczesnego człowieka w kontekście towarzyszących mu dziś przemian społecznych, technologicznych, cywilizacyjnych. To początek procesu budowania i zacieśniania więzi międzyludzkich w społeczności miejskiej w specyficznej strukturze postindustrialnej aglomeracji.

W REAKTORZE wszyscy uczymy się od siebie – rozumienia potrzeb, odszyfrowywania znaczenia sztuki, która ostatnio w ogólnej opinii oddaliła się od swoich odbiorców, zamykając się w hermetycznym i nieczytelnym świecie twórców. Chcemy zmniejszać dystans i niwelować różnice między współczesnym twórcą i odbiorcą.

Projekt pomyślany jako cykl zdarzeń nie zamkniętych w ramach czasowych, to proces prezentujący działania artystów i aktywistów skupionych wokół Katowic, platforma łącząca i promująca aktywności, które często toczą się poza centrum uwagi.

W tym roku działania w ramach REAKTORA koordynowane są przez Inqubator Teatralny. Platformę skierowaną do młodych grup teatralnych, której celem jest inicjowanie wymiany doświadczeń i budowanie sieci artystów.

REAKTOR KATOWICE to koncerty, pokazy spektakli w katowickich dzielnicach, międzypokoleniowe warsztaty, projekt fotograficzny, działania w tkance miejskiej.

Fanpage Reaktora Katowice 2016

REAKTOR 2016 – PROGRAM

REAKTOR 2015