Dyrektor artystyczny: Ingmar Villqist
Dyrektor organizacyjny: Piotr Zaczkowski
Koordynator: Dariusz Wiktorowicz
Komisja selekcyjna: Roman Pawłowski, Wojciech Majcherek

Kurator konkursu spektakli telewizyjnych i rejestracji spektakli mistrzowskich: Wojciech Majcherek
Kurator konkursu słuchowisk Teatru Polskiego Radia i cyklu Polonia Restituta: Janusz Kukuła
Kurator cyklu filmów fabularnych: Michał Rosa
Kuratorzy cyklu filmów dokumentalnych: Andrzej Fidyk, Beata Dzianowicz
Kurator cyklu wydarzeń naukowych: Miłosz Markiewicz

Rzecznik prasowy: Łukasz Kałębasiak
Gazeta festiwalowa: Waldemar Szymczyk, Agnieszka Markowska
Materiały video: Maciej Przybylski, Patrycja Sawicka, Adam Sygacz
Identyfikacja wizualna: Marian Oslislo