Regulamin powoływania Jury

Interpretacje

Regulamin powoływania Jury

Regulamin powoływania Jury Ogólnopolskiego Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE

1. Jury, które oceniać będzie spektakle konkursowe, wyznacza w pięcioosobowym w składzie Dyrektor Artystyczny Festiwalu po uzyskaniu akceptacji Dyrektora KMO. Członkiem Jury, oceniającym konkursowe spektakle teatralne, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru (reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.).

2. Członkiem jury oceniające reżyserów prezentowanych realizacji Teatrów Telewizji oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia w składzie trzyosobowym, powołuje Dyrektor Artystyczny. Członkiem jury oceniającym reżyserów Teatru Telewizji, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru oraz teatru telewizji i filmu (reżyser teatralny, filmowy, filmów dokumentalnych, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.). Członkiem jury oceniającym reżyserów słuchowisk radiowych, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru i radia (reżyser teatralny, radiowy, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.).

3. Przewodniczącego jury wybiera Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

4. Członkowie Jury otrzymują honorarium ustalane każdorazowo przez Dyrektora Organizacyjnego Festiwalu w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu, na podstawie umowy zlecenie, zawartej pomiędzy Dyrektorem Organizacyjnym Festiwalu, a członkiem jury.

5. Organizator Festiwalu gwarantuje członkom Jury podczas trwania Festiwalu zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży.