Art director: Ingmar Villqist

Ingmar Villqist


Organizational director
Piotr Zaczkowski
Coorinator: Dariusz Wiktorowicz
Selection committee: Roman Pawłowski, Wojciech Majcherek

Curator of the television shows competition and the registration of master’s performances: Wojciech Majcherek
Curator of the radio competition of the Polish Radio Theater and cycle called Polonia Restituta: Janusz Kukuła
Curator of a series of feature filmsMichał Rosa
Curators of a series of documentary films: Andrzej Fidyk, Beata Dzianowicz
Curator of a science conference: Miłosz Markiewicz

Spokesperson: Łukasz Kałębasiak
Catalouge, festival newspaperWaldemar Szymczyk, Agnieszka Markowska
Running a website and social media: Marta Odziomek
Video materials on YouTube: Maciej Przybylski, Patrycja Sawicka, Adam Sygacz
Visual identificationMarian Oslislo

Editors and authors of the festival newspaper: Agnieszka Markowska, Karolina Kostyra, Janusz Łastowiecki