Krzysztof Warlikowski
01/10/2018

Krzysztof Warlikowski – reżyser, założyciel i dyrektor artystyczny Nowego Teatru w Warszawie. Należy do odnowicieli języka teatru, jest jednym z najistotniejszych twórców teatru europejskiego. Ponad dziesięcioma realizacjami Szekspirowskimi stworzył nowy kanon realizacji dzieł Stradfordczyka. Intensywnie eksploruje też współczesne możliwości tragedii antycznej. Jego odczytanie „Oczyszczonych” Sarah Kane zrewoltowało myślenie o granicach teatru. „(A)pollonia” stała się emblamatycznym spektaklem dla nurtu rozrachunkowego z polsko-żydowsko historią wojenną i powojenną, nazwanego polskim teatrem zagłady. W swoich przedstawieniach Warlikowski stale odnawia przymierze z widzem, czyniąc publiczność częścią wspólnego procesu dochodzenia do sensów i znaczeń. Jego przedstawienia są swoistą teatralną debatą, której rezultat nie jest nigdy z góry przesądzony. Od kilku lat intensywnie pracuje także w operze, przenosząc na jej grunt swoje teatralne odkrycia i działając na rzecz reteatralizacji opery.

Esej o twórczości Krzysztofa Warlikowskiego TUTAJ

Kategoria: Reżyserzy spektakli mistrzowskich

Zobacz również: