Jan Hussakowski
01/11/2022

Ukończył Wydział Aktorski PWST filii we Wrocławiu. W czasie studiów był związany z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, gdzie debiutował w spektaklu Mauzer Heinera Mullera w reżyserii Theodorosa Terzopoulosa. Po zdobyciu dyplomu aktorskiego dostał się na Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Debiutował spektaklem Jakoś to będzie. Spektakl o robotach na podstawie twórczości algorytmów komputerowych (dramaturgia Hubert Sulima) w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Następnie pomagał reżysersko przy inicjatywie aktorskiej Józef i Maria Petera Turriniego w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu. Reżyserował również Hipnotyzera Wasilija Sigariewa w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie, Antygonę w Nowym Jorku Janusza Głowackiego w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, Wzór na pole trójkąta Michała Zdunika w Teatrze Nowym w Słupsku czy np. Pornografię Witolda Gombrowicza w Teatrze Powszechnym w Radomiu, na stworzenie której wcześniej wygrał konkurs dla młodych reżyserów na eksplikację reżyserską. Za spektakl Reality Show(s) Kabaret o rzeczach strasznych Przemysława Pilarskiego w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu otrzymał z kolei nagrodę na festiwalu m-teatr w Koszalinie 2019. Był również asystentem Eimuntasa Nekrosiusa przy jego Ślubie Witolda Gombrowicza w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz Mariusza Trelińskiego przy Halce w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Najnowszym spektaklem Hussakowskiego jest Kim jest pan Schmitt? Sébastiena Thiéry’ego w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Samobójstwo samotności to jego debiut w Teatrze Polskiego Radia.

Kategoria: Reżyserzy konkursowych słuchowisk radiowych

Zobacz również: