Damian Josef Neć
29/10/2022

Damian Josef Neć

Reżyser spektaklu konkursowego „Der Szturem. Cwiszyn / Burza. Pomiędzy” z Teatru Żydowskiego w Warszawie.

Reżyser, dramaturg. Ukończył Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, studiował też w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest twórcą videoartów – jego „#HaAdam” oraz „Number” były prezentowane na wystawach „Młoda Sztuka Żydowska” oraz „Judaizm w Sztuce”.

W 2016 roku zrealizował cykl czytań performatywnych „Chamesz Megilot” na podstawie współczesnego tłumaczenia na język polski, którego jest współautorem w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Był asystentem reżysera w produkcjach w reżyserii Mai Kleczewskiej „Golem” i „Jak wam się podoba”.
W 2017 roku jego spektakl „Chicas PL” prezentowany był podczas Sibiu International Theatre Festival w Rumunii, a w 2018 roku spektakl „Hagada na Polskę” został zaprezentowany podczas Festiwalu Miasto Szczęśliwe w Teatrze im. Zygmunta Huebnera w Warszawie.

Spektakle reżysera były też pokazywane dwukrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku, Międzynarodowym Festiwalu Kontakt w Toruniu oraz Jidiszer Teater Internacjonaliszer Festiwal w Bukareszcie.

Jego ostatnie spektakle to: „Aktorzy prowincjonalni” w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu (2019 rok), „Der Szturem.Cwiszyn/ Burza. Pomiędzy” w Teatrze Żydowskim w Warszawie (2020 rok) i „Biesy” w w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu (2021 rok).

Autor dramaturgii do spektaklu „Ulisses” w reż. Mai Kleczewskiej, którego premiera odbyła się w czerwcu 2022 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Kategoria: Reżyserzy spektakli konkursowych

Zobacz również: