Anna Urbańczyk
01/10/2018

Anna Urbańczyk – reżyserka filmu fabularnego „Szczur”.

Absolwentka Reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Urodziła się w 1984 roku w Bytomiu. Ukończyła Historię sztuki i kultury na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła stypendium na Wydziale Lettere e Filisofia na Università degli Studi di Ferrara studiując teatr i dramaturgię klasyczną.

Kategoria: Reżyserzy filmów fabularnych

Zobacz również: